Zoek
Sluit dit zoekvak.
Zoek

Projectoproep 2025: SUB TERRA

“Quidquid sub terra est, in apricum proferet aetas”
(“Everything, which lies beneath the earth, time will bring to light”)

“Nothing looks the way it sounds. And nothing sounds the way it looks.” 
(Christina Kubisch, Hidden Resonances)

_______

De volgende editie van De Week van de Klank zal plaatsvinden van 27 januari tot en met 2 februari 2025 in Brussel, en van 3 tot en met 9 februari in Vlaanderen en Wallonië. Kunstenaars en onderzoek.st.ers worden van harte uitgenodigd om een geluidsproject in te sturen voor de volgende editie van het festival, met als thema Sub Terra, om ons programma met concerten, performances, klankinstallaties, geluidswandelingen, debatten, workshops,… te verrijken!

_______

Wat gebeurt er ondergronds? Welke wortels, aanwezigheden en netwerken vinden we daar terug? Wat horen we wanneer we door de oppervlakte heen luisteren? 

Er gebeurt veel voorbij wat openlijk getoond of onthuld wordt. We worden dagelijks omringd door magnetische velden, onder onze voeten bevinden zich diepere lagen met geschiedenis, vol leven, emoties en herinneringen sluimeren diep in ons lichaam. Welke trillingen gaan hiermee gepaard, en hoe komen zij naar boven? Hoe kunnen we toch muzikale of vocale expressie geven aan het onzegbare? Hoe geven we gehoor aan delen van het archief (verborgen delen van onze geschiedenis, het menselijk leven, van levende wezens) en hoe kunnen we het tactiele doen klinken? Hoe versterken visuele en auditieve informatie elkaar?

Geluid helpt ons niet enkel om ons “buiten de tijd” te voelen, maar ook om aanwezig te zijn in het “nu”. Underground communities geven dan ook vaak uitdrukking aan een bepaalde tijdsgeest. Een diepgaand luisteren kan ons helpen om het onderbewuste of onzichtbare verder te verkennen ; bewegingen die schijnbaar stil of verborgen blijven tot op het moment van een uitbarsting of verschijning.

Hoe en waar beweegt geluid? Welke krachten zijn werkzaam in de schaduw? Welke rol kunnen radio en geluidstechnologie spelen in het proces van onthulling? Microfoon- en luidsprekertechnologieën worden vaak verondersteld onzichtbaar of zelfs onhoorbaar te blijven. Welke geluidstechnieken kunnen wij verder blootleggen, uitleggen, visualiseren, toegankelijk maken voor het publiek?

Een belangrijke doelstelling van De Week van de Klank is het openbaar maken van wat zich achter de schermen, in de coulissen, of achter de technologie afspeelt. Door de uitwisseling van ideeën te stimuleren, wil De Week van de Klank kunstenaars en publiek dichter bij elkaar brengen, en inzicht brengen rond het creatieve werk, en het daarbij gepaard gaande proces en onderzoek.

Moge het onzichtbare onze verbeelding en ontvankelijkheid aanwakkeren. Laten we samen een gedeelde grond voor deze uitwisselingen en ontmoetingen creëren!

_______

>>> STUUR EEN PROJECT IN <<> 

DEADLINE : 05/07/2024